El passat mes de juliol la imatge del Sant Crist que està exposat a la capella primera del vestíbul de l’església parroquial de Santa Eulàlia, va ser malmès per causa d’un acte vandàlic.

La imatge va ser restaurada pel taller del Arte Cristiano d’Olot, recuperant plenament el seu aspecte, i sense rastres de la destrossa soferta. Un cop aquí s’ha elaborat una nova creu (l’anterior va quedar molt malmesa), bellament elaborada a partir d’una gran viga antiga de fusta de melis de gran qualitat.

Des d’aquí en compartim la joia del retorn després d’aquest periple de mes de tres mesos. També voldriem expressar la gratitud tant al taller del Arte Cristiano pel seu bon obrar, com a l’empresa local que ha obsequiat la fusta, com al bon company fuster que l’ha elaborada, juntament amb les persones que han vetllat els transports, i han ajudat en els moment de colocar-la. A tots moltes gràcies.

Recommended Posts